Jste zde: HomeJosef Marek 12/2008 – 1/2009
Městská galerie Zázvorka FB Městského muzea Hlavní strana Městské muzeum - aktuální akce

Josef Marek

 

marek_titulniDÍLO JOSEFA MARKA

 

Sochařské dílo Markovo na současné komorní výstavě reprezentuje jeho celoživotní tvorbu. Představuje se jím skutečná tvůrčí osobnost. Podstatou jeho díla je realistický vztah ke skutečnosti v nejobsažnějším slova smyslu. Není to realismus suše popisný, je podmíněn hlubokými citovými prožitky, k jejichž vyslovení je zapotřebí dokonalé znalosti řemeslné, které umožňuje jejich plné výtvarné vyjádření. Přitom si Marek uvědomuje, že hmotu lze formovat nejpodstatněji z nejhlubších podnětů duchovních, současně s vědomím jim podřízeným smyslovým pocitům. Je přitom nutné zdůraznit synonymitu díla a člověka. Myšlenkově i citově jeho tvorba vyvěrá z hluboké znalosti života, uvědoměle navazující na slavné tradice národní. Není to jen monumentální socha Smetanova v Novém Městě nad Metují, typičtí rebelové, ale i díla z tehdejší současnosti, která jasně dokumentují, že Marek citlivě reagoval na potřeby doby. Ale je tu i druhý proud, jeho psychologického zkoumání člověka, kdy portrétem si vymezuje významné místo v jeho tvorbě. Jsou to lidé jeho srdce, jeho tvůrčích představ-předlouhý reliéf lidí kolem nás. Je tu zastoupeno i mládí, tváře bezstarostných výrazů, čistý pramen poezie deroucí se z nitra hmoty na povrh. Vytvářet lidi živé, to byla touha Markova výtvarného úsilí. Mrtvou hmotu proměnit v hmotu živou. Oživenou, prozářenou světlem i stínem lidské osobnosti a moudrosti, pochybností i lásky, laskavostí i něhy, touhy po skutečně lidském vztahu člověka k člověku. Touha po oné slavné proměně, která by dala jeho dílu nejhlubší přesvědčivost-nejen osobně lidskou a výtvarně pravdivou, ale platnou humanisticky a společensky. A to přes podvědomí, přes subjektivní tvůrčí pocity až k objektivní, ve své umělecké přesvědčivosti platné výtvarné hodnotě jeho sochařského díla.

Karel Mahrla

 

 

marek_1

SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ

 

1. PORTRÉT A..MARKOVÉ
mramor          41  x  26  x  24    1943
2. MIKOLÁŠ ALEŠ
šelak.sádra      43  x  55  x  32    1946
3. BABIČKA
šelak.sádra      40  x  40  x  30    1948
4. T.G.MASARYK
bronz             44  x  29  x  36    1948
5. ALOIS JIRÁSEK
šelak.sádra     13,5x  10,5x   9,5  1948
6. SELSKÝ REBEL
bronz            35  x  22,5x  26,5  1948
GVU v Náchodě
7. REBEL III.
patin.sádra     71  x  25  x  26    1949
8. BEDŘICH SMETANA
šelak.sádra     60  x  39  x  46    1949   
9. PROF.B.HERAN
bronz            49  x  27  x  32    1949
GMU Hradec Králové
10. PROF.JAN JURÁNEK
patin.sádra     41  x  45  x  23    1949
11. PAVÉZA
šelak.sádra     75  x  51  x  40    1950
soutěžní návrh
12. CHLAPEC
3šelak.sádra      51  x  36  x  22   1950
13. BEDŘICH SMETANA
šelak.sádra      23  x  29  x  21,5 1952
studie
14. DCERA JANA
šelak.sádra      44  x  35,5x  22,5 1955
15. JIŘÍ WOLKER
šelak.sádra      49  x  27  x  30    1958
soutěžní návrh

16. DÍTĚ S BUBLINKAMI
šelak.sádra     52  x  29  x  31    1958
17. F.L.VĚK
šelak.sádra      26  x   9,5x  13,5 1958
18. F.A..ŠUBRT
šelak.sádra      39  x  19  x  22    1958
19. AKAD.MALÍŘ K.MAHRLA
asfalt.sádra     45  x  30,5x  31    1959
20. PODOBIZNA DĚVČÁTKA
šelak.sádra      48  x  32  x  27    1960
21. FRYDERYK CHOPIN
patin.sádra     40  x  26  x  31    1962
22. MALÍŘ KAREL CHABA
pálená hlína    30  x  22  x  25    1962
MaG Orl.hor Rychnov n.Kn.
23. AUTOPORTRÉT
pálená hlína   33  x  23,5x  27    1963
MaG Orl.hor Rychnov n.Kn.
24. NĚVĚSTA
šelak.sádra    68  x  22  x  23,5  1968
25. HERBERT VON KARAJAN
patin.sádra    48  x  24  x  29     1969
26. PABLO PICASSO
patin.sádra     39  x  24  x  30    1971
27. GENERÁL K.KLAPÁLEK
pálená hlína   54  x  60  x  30    1971
28. VOJTĚCH SEDLÁČEK
šelak.sádra     41,5x  24  x  32   1972
GVU v Náchodě
29. BOŽENA NĚMCOVÁ
šelak.sádra    81  x  31  x  32    1973
soutěžní návrh
30. FRANTIŠEK TICHÝ
patin.sádra   45  x  37,5x  31    1975
31. STUDIJNÍ KRESBY
papír /grafit, uhel, tuš,rudka/ nedat.

marek_2

Výstava, která potrvá do 11. 1. 2009, je spolu s vydanou publikací jedinečnou hned tak neopakující se příležitostí se s touto novoměstskou osobností hlouběji seznámit.

 

Otevírací doba:
úterý-pátek    13-16 hodin
sobota-neděle    9-12 hodin

marek_3

 

Aktuálně v muzeu

Historie

 

Audio & Video

video z roku 1917

 

Ohodnoťte nás

 

Zázvorka

zazvorka

mapa_zazvorka_ikona

Hledej

Aktuálně v galerii

Archiv akcí Zázvorka

Menu

Přihlášení uživateleNahoru