Jste zde: HomeNovoměstská Zázvorka 9–10/2011
Městská galerie Zázvorka FB Městského muzea Hlavní strana Městské muzeum - aktuální akce

Novoměstská Zázvorka

NOVOMĚSTSKÁ ZÁZVORKA
přehlídka výtvarné tvorby Novoměstska
9. září – 30. října 2011

GALERIE ZÁZVORKA,
NA ZADOMÍ 1210, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
V říjnu otevřeno: úterý až pátek od 10 do 16 hodin

(polední přestávka od 12.30 do 13.00 hodin)

sobota a neděle od 10 do 12 hodin

 

 

 

 

 

 

 


nmz_plakat

 

 

 

V Městské galerii Zázvorka proběhla 8. září vernisáž výstavy nazvané Novoměstská Zázvorka. Výstava se koná u příležitosti 510. výročí založení města a 10. výročí vzniku galerie. Účastní se jí třicet pět výtvarníků a vystaveno je více než 130 výtvarných děl od kreseb a obrazů po plastiky. Shodou okolností v den zahájení výstavy oslavil své 88. narozeniny akad. malíř Vladimír Rocman.

 

Ve svém úvodním slovu zrekapituloval dosavadní činnost galerie její současný kurátor Jiří Marbach.

„Ne každé město podobné svou velikostí našemu se může pochlubit vlastní galerií. Nové Město nad Metují to štěstí má. Již samotná scenérie krajiny s historickou částí města je velké výtvarné dílo obdivované nejen místními lidmi a návštěvníky ze všech koutů naší republiky, ale uznávané i v evropském kontextu. Magický vliv města oslovil v průběhu staletí nejednu osobnost výtvarné kultury. Bylo jen otázkou času, kdy uzraje snaha prezentovat - nebo v lepším případě dokonce uchovat - výtvarná díla vzniklá díky tomuto jedinečnému prostředí. Takový prozíravý počin vyžaduje jednak odhodlání a jednak představu jak a kde myšlenku uskutečnit. Možnost se naskytla koncem devadesátých let minulého století při revitalizaci domu čp. 1210, kdy aktiv kolem vedení města v čele se starostou Pavlem Vašinou prosadil myšlenku využít objekt ke kulturním účelům. Mezi mnoha náměty převládl názor řešit absenci vhodného výstavního prostoru, který postupně vyústil ve zřízení městské galerie. A tak symbolicky v místě, kde před pěti sty lety Jan Černčický z Kácova položil základní kámen města, byla otevřena Městská galerie Zázvorka, nazvaná podle jména věže, jež je součásti objektu. Její činnost byla zahájena výstavou obsahově připravenou akademickým malířem a grafikem Vladimírem Suchánkem, výstižně nazvanou Návraty. Prezentovala autory se vztahem k Novému Městu nad Metují: Antonína Kybala a Josefa Marka in memoriam, z žijících Vladimíra Rocmana, Vladimíra Suchánka a Olgu Vyleťalovou. Vernisáže se zúčastnili významné osobnosti jako Rudolf Zahradník, čestný předseda Akademie věd ČR, kardiochirurg světového jména Jaroslav Procházka, stejně proslulý pražský pediatr Karel Poláček, hudební skladatel Luboš Sluka, přední český fotograf a pedagog Ludvík Baran a také uznávaný znalec výtvarného umění Josef Sůva, který výstavu uvedl. Provozovatelem galerie se stalo Městské muzeum a po skončení výstavy Návraty, připravilo výstavní prostory podle určeného zadání; první poschodí bylo věnováno stálé expozici, prostory v druhém poschodí výměnným výstavám. Výstavní program byl však sestavován převážně z nabídky náhodných zájemců bez obsahově promyšlené strategie. Nebylo výjimkou, že prezentované předměty byly galerijní činnosti vzdáleny a programově v nesouladu s původním záměrem. Odborná veřejnost tuto skutečnost nehodnotila pozitivně. Zásadní kroky k nápravě a navrácení galerie jejímu poslání byly učiněny v roce 2008, kdy byla odborně posílena. Zkvalitnil se výstavní program a zejména se začal naplňovat projekt přijatý městem v roce 2006, zabývající se sbírkotvornou činností, prezentací výtvarného umění, badatelskou a ediční činností. Městská galerie Zázvorka se postupně stává jednou z respektovaných galerií regionu - s expoziční dovedností srovnatelnou se zavedenými institucemi, umožňující uskutečňovat i výstavy se zahraniční účastí - o čemž se bylo možné v posledních letech přesvědčit.

Do budoucna by galerie ráda rozvíjela započatou spolupráci se školami a nabídla veřejnosti doplňkové nevýstavní programy. Rozsah činnosti je však limitován stávajícími možnostmi provozovatele povýšit personálně již dnes nedostačující stav. Ohlédneme-li se na uplynulé desetiletí činnosti, prošla galerie svým vývojem, ale i tak nebyla ta léta marná. Celkem k dnešnímu dni bylo možné shlédnout šedesát šest výstav; v padesáti z nich byly zastoupeny všechny formy výtvarného umění od soch a obrazů po umělecké fotografie. Buďme rádi, že Městskou galerii Zázvorku máme, protože k Novému Městu nad Metují výtvarné umění neodlučitelně patří. To ostatně dokumentuje i tato přehlídka.

Popřejme galerii do dalších let, ať se jí daří připravovat pěkné výstavy, získávat umělecká díla i přízeň návštěvníků, a tak popularizovat dobré jméno našeho města."

 

nmz_1

Zprava: pan starosta Petr Hable, nový ředitel muzea Jiří Hladík, akad mal. Vladimír Rocman, akad. mal. Vladimír Suchánek a Jiří Marbach

nmz_2

nmz_3

Kristýna Kováříčková...

nmz_4

... a Jiří Tymel

foto z vernisáže Iva Pavlátová

Děkujeme všem příznivcům galerie, obzvláště těm, kteří nás navštěvují pravidelně a všechny vás zveme do Zázvorky.
Petr Suchánek

 

 

 

Aktuálně v muzeu

Historie

 

Audio & Video

video z roku 1917

 

Ohodnoťte nás

 

Hledej

Archiv akcí Zázvorka

Menu

Aktuálně v galerii

Zázvorka

zazvorka

mapa_zazvorka_ikona

Přihlášení uživateleNahoru