Jste zde: HomeČKFA Praha 3–5/2012
Městská galerie Zázvorka FB Městského muzea Hlavní strana Městské muzeum - aktuální akce

ČKFA Praha

ČESKÝ KLUB FOTOGRAFŮ AMATERŮ V PRAZE

A JINDRA IMLAUF

15. března – 6. května 2012

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA,
NA ZADOMÍ 1210, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Otevřeno: úterý až pátek od 10 do 16 hodin  

(polední přestávka od 12.30 do 13.00 hodin)

sobota a neděle od 10 do 12 hodin 

 

 ckfa plakt final

 

publikum 1

 

Výstavu zahájily paní Pavla Vrbová a paní Markéta Mrázková

 

ckfa 3

 

ckfa 1

 

ckfa 2

 

HISTORIE V DATECH

1889     19. 8. ustavující valná hromada Klubu fotografů amatérů v Praze (KFA).

Pronajat ateliér v Bartolomějské ulici, uspořádán první fotografický kurz.

1890     B. Goldwein začíná ve spolupráci s Klubem vydávat první český odborný časopis Fotografický věstník.
1891     Účast na Zemské jubilejní výstavě.

1893     Klub začíná vydávat Fotografický obzor, zavedeny okružní mapy.
1895     Klub organizuje a provádí fotodokumentaci pro Národopisnou výstavu a Národopisné muzeum. 28. 9.–29. 9. první členská výstava.
1897    29. 8.–22. 9. výstava fotografů amatérů českoslovanských v Praze na Žofíně. 5. 9. sjezd fotografů amatérů českoslovanských.
1898    Účast na mezinárodní fotografické výstavě v Nancy.
1899    29. 6.–2. 7. první členská výstava s nároky na uměleckou kvalitu. První publikace vydaná Klubem – Chemické názvosloví F. Mrskoše a K. Pecháčka.
1900    Stříbrná medaile na Světové výstavě v Paříži.
1901    9. 5. první veřejná přednáška s promítáním diapozitivů (Karel Dvořák).
1902    4.10. změněn název na Český klub fotografů amatérů v Praze (ČKFA).
1907    J. Imlauf článkem Kdo jsme otevřel ve Fotografickém obzoru diskusi na téma, je-li fotografie uměním.
1909    Přijat V. J. Bufka a začíná spolupracovat s Klubem a Fotografickým obzorem.
1910    F. Mrskoš se stává odpovědným redaktorem Fotografického obzoru. Vyšla Žeň světla a stínu Jaroslava Petráka.
1911    Přijati R. Bruner-Dvořák a F. Drtikol. F. Drtikol vede kurzy olejotisku a gumotisku. 16. 4.–23. 4. členská výstava v ateliéru paláce Lucerna s účastí V. J. Bufky a F. Drtikola.
1914    Vypuknutí 1. světové války - připravená jubilejní členská výstava se ruší, přerušeno vydávání Fotografického obzoru.
1915    Více než pětina členů je ve vojenské službě a na frontě.
1917    13. 5.–3. 6. po šestileté přestávce členská výstava v klubových místnostech.
1919    8. 12. založen Svaz československých klubů fotografů amatérů. 7.1 2.–28. 12. první poválečná členská výstava.
1921    Přijat D. J. Růžička, první výstava Růžičkových prací v klubových místnostech. Probíhají neúspěšná jednání o převzetí Fotografického obzoru Svazem.
1922    Vrcholí generační spory uvnitř Klubu – vyloučeni J. Ev. Purkyně, J. Diviš, A. Schneeberger a J. Sudek. Odpovědným redaktorem Fotografického obzoru jmenován A. Škarda.
1923    První z řady autorských výstav v klubovních místnostech (Jaroslav Krupka).
1928    9. 3.–27.3 . první mezinárodní fotografický salon v Praze v Krasoumné jednotě (Rudolfinum). 8. 3. druhý sjezd československých fotografů amatérů (za první je pokládán sjezd na Žofíně v roce 1897).
1930    Svaz československých klubů fotografů amatérů se stává majitelem a vydavatelem Fotografického obzoru.
1931    Stěhování do ulice Nekázanka. Vychází první ročenka Československá fotografie.
1933    9. 4.–23. 4. druhý mezinárodní fotografický salon v Praze v budově Spolku výtvarných umělců Mánes.
1935    14. 4.–28. 4. třetí mezinárodní fotografický salon v Praze v budově Spolku výtvarných umělců Mánes.
1938    Klub začíná vydávat časopis Spoušť (úředně zastaven v roce 1941). V klubových prostorách v Nekázance je zřízen výstavní prostor (Síň dobré fotografie).
1939    Majitelem a vydavatelem Fotografického obzoru se stává nakladatelství Národní politika.
1944    Úřední zastavení časopisu Fotografický obzor.
1951    Začlenění do Závodního klubu ROH ČKD Stalingrad.
1958    Založen mapový okruh Nekázanka.
1959    12. 3.–23. 4. jubilejní výstava k 70. výročí založení v Křížové chodbě Staroměstské radnice.
1961    Rekonstrukce klubových prostor (1961–1963).       
1965    Oživení klubové činnosti, obnovení pravidelných výstav v Síni dobré fotografie.
1972    Zastavení provozu klubových prostor z důvodu další rekonstrukce (1972–1974).
1987    Obnovení interního časopisu Spoušť.
1989    Jubilejní výstava ke 100. výročí založení Klubu v PKOJF v Praze (Výstaviště).
1990    Ztráta klubových prostor a ateliérového vybavení v Nekázance, opakované stěhování.
1994    Klub je zaregistrován jako občanské sdružení První český klub fotografů amatérů-Nekázanka.
1999    Znovuoživení klubového občasníku Spoušť.
2001    Fotografický a písemný archiv Klubu je uložen do Národního archivu.

 

 

Srdečně Vás zveme na výstavu

Petr Suchánek

 

 

Aktuálně v muzeu

Historie

 

Audio & Video

video z roku 1917

 

Ohodnoťte nás

 

Hledej

Archiv akcí Zázvorka

Menu

Aktuálně v galerii

Zázvorka

zazvorka

mapa_zazvorka_ikona

Přihlášení uživateleNahoru